VÅR UPPFÖDNING


Vår uppfödning sker i hemmiljö och vi planerar för en valpkull per år. Ambitionen är att valparna, när de efter åtta veckor är klara att flytta till sina ”forvever home”, ska ha de allra bästa förutsättningarna för att bli den älskade familjemedlem som våra valpköpare söker.


Forskning visar att den svåraste tid i livet att ta igen för en hund är de första 12 veckorna. Det går bara att socialisera en valp från 0 till 12 veckors ålder. Allt efter det är istället träning eftersom valpens hjärna inte längre är mottaglig för regelrätt socialisering. Men under just socialiceringsperioden kan man med mycket små medel göra ett väldigt stort intryck på den lilla valpen. På samma sätt kan dåliga erfarenheter under denna tid ge livslånga konsekvenser. För vissa valpar kan socialiseringsperioden sträcka sig till 14 eller t.o.m. 16 veckors ålder.


​För oss är det oerhört viktigt att valparna blir väl socialiserade och därför föder vi upp kullarna i vårt hem där de lever ett normalt liv tillsammans med vår familj. Vi vill ge valparna goda upplevelser som förbereder dem inför vad de kan möta i livet. Men vi kan faktiskt inte förbereda valparna på allt de har framför sig. Därför tränar vi dem också på att hantera överraskningar, frustration och nyttiga utmaningar.